Forside

Velkommen til Sdr. Omme Vandværk

Velkommen ind på Sdr. Omme Vandværks hjemmeside. På siden vil du som forbruger kunne finde en lang række oplysninger om vandværket. Tag et kig i menuen til venstre! Bemærk vores service, hvor du kan tilmelde dig gratis driftsinformationer på enten SMS eller E-mail - specifikt for den gade, du bor på!  Klik i boksen herunder på "Tilmeld Info-Service"

 

Info vedr. vandspild / afbrydelse af forsyningen

I løbet af maj / juni kan der forekomme periodevis afbrydelse af vandforsyningen, dette skyldes at vi er igang med en gennemgang af ledningensnettet, med henblik på at finde lækager, der forudsager vandspild. Vi håber på forståelse.

 

Info vedr. opkrævninger pr. 1. januar 2014.

Billund Vand har besluttet at Sdr. Omme Vandværk ikke længere skal opkræve diverse afgifter fra  1. januar 2014 og fremad, af den grund, vil opkrævningen pr. 1. marts være væsentlig mindre, nogle vil slet ikke få en opkrævning. Opkrævningen vil for fremtiden komme fra Grindsted El, vand og varmeværk.

 

Info omkring stophaner.

Vandværket henstille til at regler omkring stophaner overholdes. Stophaner må ikke tildækkes, hverken med jord, græs eller belægning mv. Såfremt stophanen skal lokaliseres af, enten vandværket eller vandværkets smed p.g.a. brud el.l, må forbrugeren påregne at skulle betaler omkostninger herfor og vandværket betaler ikke for reetablering efterfølgende.

 
Driftinformation

Der er ingen driftsforstyrrelser i øjeblikket