Takster for Sdr. Omme Vandværk

Takster

  Pkt. 1. TILSLUTNINGSBIDRAG      
               
  1a. Forsyningsledningsbidrag      
               
  Fordelingsprincip:        
               
             u/moms   m/moms 
    Almindelig bolig/lejlighed i Sdr. Omme/Bøvl  kr     9.000,00

 kr    11.250,00

    Industri almindelig bolig/lejlighed i landområde  kr    26.900,00  kr    33.625,00
    Landbrugsejendom/lejlighed    kr    37.500,00  kr    46.875,00
               
  Ved "almindelig bolig i landområde" forstås en bolig eller ejendom uden landbrugs-
  pligt.          
               
  Særlige forbrugere pålignes bidrag efter et i forhold til forbruget tilnærmet forhold.
               
  Fremføring af ledninger i landområder betinger tilstrækkelig tilmelding af forsy-
  ningsmulige. Er tilmeldinger for få, kan vandforsyningen pålignes de forbrugere,
  som ønsker forsyning, et ekstraordinært ledningsbidrag, som kan refunderes efter 
  nærmere bestemmelse ved senere yderligere tilslutning.  
               
  Ekstraordinære ledningsbidrag forrentes ikke, og refusionsretten bortfalder efter
  10 år.          
               
  1b. Hovedanlægsbidrag        
               
    Almindelig bolig/lejlighed    kr   7.000,00  kr     8.750,00
    Industriejendom/lejlighed    kr     10.000,00  kr    12.500,00
    Landbrugsejendom/lejlighed    kr     9.400,00  kr    11.750,00
               
  Særlige forbrugere pålignes bidrag efter et i forhold til forbruget tilnærmet forhold.
               
  1c. Stikledningsbidrag        
               
    Bolig, landbrug og industri    kr     3.000,00  kr     3.750,00
               
  Afgifter indbefatter 1 stk. 1" stophane. Ved større dimensioner fastsætter vandform
  syningen bidraget i hvert enkelt tilfælde.    
               
  Tilslutningsbidraget i alt (a+b+c)      
               
    Almindelig bolig/lejlighed i Sdr. Omme/Bøvl  kr    19.000,00  kr    23.750,00
    Industri almindelig bolig/lejlighed i landområde  kr    39.900,00  kr    49.875,00
    Landbrugsejendom/lejlighed    kr    49.900,00  kr    62.375,00
  Pkt. 2 VANDAFGIFT          
               u/moms   m/moms 
    Årlig grundtakst pr. husstand/lejlighed    kr    1.050,00  kr  1.312,50
    Pris pr. m3        kr         4,30  kr         5,38
                 
  Pkt. 3 SÆRLIGE AFGIFTER        
                 
    Målerleje pr. år        kr    350,00  kr     437,50
    Byggevandmåler pr. måned      kr    100,00  kr     125,00
    Byggevand pr. m3        kr        4,30  kr        5,38
    Gebyr ved for sen indbetaling      kr      62,50  kr            -  
    1. rykker           kr      62,50  kr            -  
    2. rykker           kr    125,00  kr            -  
    Renter 0,75% pr. påbegyndt måned      
    Manglende indsendelse af aflæsningskort  kr    150,00  kr     187,50
    Påkravsgebyr        kr    250,00  kr            -  
    Lukningsgebyr        kr    400,00  kr            -  
    Genåbningsgebyr        kr    400,00  kr     500,00
    Bod for overtrædelse af vandværkets regler  kr 1.000,00  kr  1.250,00
    Gebyr ved flytning        kr    200,00  kr     250,00
                 
                 
    Kontrol af måler kan forlanges af forbrugeren. Hvis måler overholder regler
    for målerafvigelser, betales afprøvning af forbruger.  
                 
  Pkt. 4 VANDSKAT          
    Afgift ledningsført vand    m3  kr        6,37  kr        7,96
                 
                 
                 
                 
  Pkt.5 GODKENDELSE        
                 
  Nærværende takstblad er af vandforsyningen vedtaget som gældende fra  
  1. januar 2018.            
                 
  Takstfastsættelsen er godkendt af Billund Kommunes tekniske udvalg.
  Under forudsætning af, at såfremt tilslutnings-bidraget
  afviger fra det i takstbladet anførte, skal taksten i hvert tilfælde godkendes af 
  Teknisk udvalg Billund Kommune.